Cocratie

Sinds 2024 heeft Sietse een nieuw initiatief: Cocratie. Dit is een organiseerstructuur waarmee we 100% horizontaal kunnen samenwerken en -leven, zonder enige vorm van verticale machtsverhouding zoals bazen of politici.

De kern in het kort

Cocratie is een onbeperkt op te schalen organiseerstructuur van 1) verantwoordelijke individuen (@zielen) die in vrije 2) verbinding en in 100% horizontale 3) verhouding hun directe 4) vertegenwoordigers selecteren, die samenkomen in open 5) vergaderingen (#dingen) om elkaar te vinden, daarover directe 6) verantwoording afleggen en zo een onafgebroken keten vormen van het kleinste deeltje (individu) tot het grootste geheel (wereld). De integriteit van de keten wordt gedragen door de mensen zélf zodat zij daar ook mét elkaar vreugde in vinden en de !vruchten van plukken, namelijk individuele en wereldwijde 7) vrijheid8) vrede en 9) voorspoed.