Categorie: Cocratie

  • Iedereen een gelijke stem is NIET rechtvaardig

    Zo, hier komt een stevige uitspraak, ik ben benieuwd wat deze teweeg zal brengen. In onze ‘democratie’ zijn we nogal gehecht aan het idee van ‘één man, één stem’, waarbij we vervolgens al die stemmen bij elkaar optellen en deze reduceren tot één stem. Hobbes beschreef dit fenomeen al in 1651. En we denken dat…

  • Globalisme is ruk, maar nationalisme is net zo erg

    De globalisering gaat echt niet goed, er is zoveel verspilling, onderdrukking en inefficiëntie. De gedachte dat we langzaam maar zeker één mensheid kunnen worden is op papier mooi, maar blijkt vooral voer voor opportunisten die hun kans schoon zien om via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen hun eigenbelang te dienen. Dus een logische stap lijkt dan om…