De heersers dromen van… Nieuw Atlantis!

We hebben allemaal wel eens gehoord van Atlantis en bij velen spreekt het nog altijd tot de verbeelding. Of ze nu geloven dat het echt heeft bestaan of niet. Er zijn daarin grofweg twee groepen te onderscheiden. Enerzijds heb je de New Age beweging, waarin Atlantis wordt gezien als een hoogstaande beschaving van weleer. En anderzijds heb je de oude ‘nobility’, die zichzelf al eeuwen scholen in oude Griekse teksten, die Atlantis óók als een hoogstaande beschaving van weleer zagen.

Ik heb me erin verdiept en ik moet helaas tot een andere conclusie komen… Atlantis was inderdaad een hoogstaande beschaving, maar is wel degelijk tenonder gegaan. En wel aan het eigen ‘succes’. Zij werden geleid door een priesterorde die de hele bevolking onder de duim had en die zij bedwelmden met magie. Daarnaast waanden zij zichzelf goden, die hoogmoed en trots veroorzaakten. Dit was de kiem voor de val.

Herkenbaar? Dat kan kloppen.

Want de heersende klasse is al eeuwen geobsedeerd door de verhalen van Plato, door Popper wel de eerste totalitaire dictator genoemd, die in Timaeus en Critias lovend schrijft over Atlantis.

Na 1500 kwam, mede onder invloed van de Medici familie, een renaissance van Plato’s werk, dat ineens was opgedoken uit Arabische landen en eigenlijk meer dan 1000 jaar verloren was gewaand. Dat maakt mij ook gelijk argwanend m.b.t. de echtheid ervan, maar dat terzijde.

De opkomende adelstand raakte erdoor gebiologeerd en overal zag je verwijzingen opkomen naar Atlantis. Dit hele idee is doorgegaan, o.a. in de Royal Society en academia. Een heel sterk voorbeeld hiervan is “Nieuw Atlantis” van Francis Bacon, een prominente denker aan het hof.

Dit viel samen met de ‘ontdekkingsreizen’ (er woonden al mensen, dus wat is ontdekt?). Amerika werd “De Nieuwe Wereld” genoemd. En dat was niet voor niks, want zij zagen het als het beloofde land, Nieuw Atlantis!

Manly P. Hall, bekende occulte schrijver, schreef in “The Secret Destiny of America” dat Amerika een rol te vervullen in het leiden van de wereld.

Uit Amerika komt dan ook het idee van de League of Nations, de voorloper van de VN, die niet voor niets het hoofdkantoor in New York heeft, The Empire State. En het is nog treffender te zien aan de NAVO (de Noord ATLANTISCHE Verdragsorganisatie), die ooit was opgericht als het ATLANTISCH PACT.

Geloof mij, dit gaat niet over de oceaan, maar over het opnieuw bouwen van Atlantis. Deze gedachte heerste bij het Romeinse Rijk, het Heilige Roomse Rijk, het Derde Rijk en het heerst ook nu weer bij het Vierde, Neo-Atlantische Rijk. Jazeker, we leven ook nu al in een wereldrijk, maar dat wordt ons alleen niet verteld.

Maar ook nu is de heersende klasse bezeten door hoogmoed. Ze bouwen door aan hun ‘wereldbeschaving’, terwijl ondertussen het volk in opstand komt en hun kaartenhuis instort. Waarom? Omdat zij denken de uitverkorenen te zijn, verheven boven de rest, de nieuw-Atlantische priesterorde met hun technologie. En dat is de kiem voor de val.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *