Autonomen en soevereinen zijn niet enkel profiteurs

Ik ben niet zo van het delen van ‘nieuws’, zoals jullie inmiddels wel hebben gemerkt, maar dit is een onderwerp dat de tijdsgeest heel duidelijk kenmerkt: de enorm groeiende groep autonomen en soevereinen, die zich afkeren van de instituties.

Ik volg dit verschijnsel al een tijd, omdat ik het gevoel heb dat deze groep pionierswerk verricht. De groep is namelijk veel diverser dan in de media wordt voorgesteld en de profiteurs domineren geenszins.

Er zitten namelijk veel mensen bij die ermee bezig zijn uit overwegingen van vrijheid. En zij doen dit omdat zij de verantwoordelijkheid daarvoor durven te dragen. Het is primair een daad van moed om dit pad op te durven.

En het pionierswerk dat zij verrichten kun je vergelijken met de eerste mensen die afscheid namen van de kerk. De ontkerkelijking startte in de 19de eeuw al, maar kreeg pas echt tractie na de tweede wereldoorlog.

Voor die tijd verklaarde men je voor gek dat je wegging. Het was ongekend en ongehoord om niet naar de kerk te gaan.

Het was vanzelfsprekend. Zoals de staat dit nu ook nog voor ons is. Naar mijn idee zet de secularisatie door en werken we de traditionele drie zuilen af.

Toen Nietzsche God dood verklaarde, en wij hem zelf hadden vermoord, had hij het in wezen over de eerste in een reeks van drie.

Het begon met de kerk, nu volgt de staat en dan het kapitaal. En ook echt in die volgorde. Want veel mensen die de staat ontkennen, geloven nog wel in de markt of het kapitaal en dat zal het laatste grootschalige instituut zijn dat marginaliseert.

Als de ‘ontstating’ en ‘ontkapitalisering’ net zo vanzelfsprekend zijn als de ontkerkelijking dat nu is, zullen we er glimlachend op terugkijken: “Jemig, dat we daar toen zo veel waarde aan hechtten!”

Gaat de staat of de markt dan verdwijnen? Nee hoor, net als dat de kerk niet is verdwenen. Maar het neemt wel af qua invloed. En zij zal zichzelf opnieuw moeten gaan uitvinden, zonder (gewelds)monopolie.

En wat vind ik hier zelf van? Een dubbel gevoel.

Ik zie het als iets nadeligs, omdat er van alles afbreekt (decadent wordt) waar veel energie in is gestoken en ons toch ook veel heeft gebracht. Maar ook als iets voordeligs, omdat het systeem ook hopeloos verouderd en uitgehold is en er echt iets nieuws nodig is. Iets van de mensen zelf en tezamen.

Ik hoop dat ik een soepele overgang kan helpen begeleiden.

Het wordt tijd dat de mensen stoppen met ‘naar boven’ te kijken voor hun redding. Of het nu een kerk is, een markt óf een staat. En het gaat ervoor zorgen dat de mens weer voorop komt te staan en de systemen dienend kunnen worden aan de mens.

En als dat de uitkomst is van deze ontwikkeling, dan is dat een enorme winst voor de mensheid! En dat gaat in zekere zin vanzelf, maar niet zonder slag of stoot. Ik ben benieuwd hoe zich dit zal ontwikkelen.

– – –
Hoge Raad waarschuwt voor groeiende groep mensen die wetten negeren – https://lnkd.in/ejXmgJFj


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *