Alleen via ons…

“Alleen via ons artsen kom je tot genezing.”
“Alleen via ons investeerders kom je tot financiering.”
“Alleen via ons goeroes kom je tot verlichting.”
“Alleen via ons politici kom je tot wetgeving.”
“Alleen via ons bestuurders kom je tot besluitvorming.”
“Alleen via ons priesters komt je tot verlossing.”
“Alleen via ons ambtenaren kom je tot vergunning.”
“Alleen via ons agenten kom je tot handhaving.”
“Alleen via ons rechters kom je tot gerechtigheid.”
“Alleen via ons academici kom je tot oplossing.”
“Alleen via ons docenten kom je tot slaging.”
“Alleen via ons journalisten kom je tot informatie.”
“Alleen via ons managers kom je tot organisatie.”


“Betaal ons de aflaat en je komt bij ons, de moderne goden terecht. Wij regelen het wel. Maar nee, ga vooral niet zelf dingen uitzoeken, laat dat maar aan ons, de experts over. Wij hebben er tenslotte wél voor doorgeleerd. Want jij als gewone mens hebt niet de capaciteiten om zo’n ingewikkelde materie te begrijpen, laat staan op te lossen.”

Zo goed als alles in onze moderne wereld is voorwaardelijk, ‘incorporated’, beperkt, schaars en bewaakt door officiële autoriteiten, die worden aangesteld door andere autoriteiten en gecontroleerd door weer andere autoriteiten. En als dit nog niet zo is, liggen ze op de loer om het toe te eigenen, te incorporeren.

Enkel de ingewijden kunnen toegang krijgen tot de ‘inner circle’ op basis van allerlei toetredingsdrempels. Daarvoor moeten zij zichzelf bij de deur laten om toegelaten te worden tot het uniforme collectief en de bijbehorende mores.

Als je rijk en machtig wil worden in dit leven, moet je een poortwachter zijn, door er tussen te gaan zitten. Door iets af te schermen wat in wezen helemaal niet afgeschermd kán worden. Enkel op kunstmatige wijze, via propaganda en handhaving onder dreiging van een vorm van geweld. En natuurlijk door de natuurlijke, open variant te censureren en verbieden.

Ik noem dit de ‘monocratie’, waarin één entiteit heerst en daarbuiten niks of niemand. En het is te herkennen aan de piramidestructuur, op basis van exclusiviteit.

Deze tijd is nu wel een keer voorbij. Het is klaar.

Ga voorál zelf op onderzoek uit, laat je door niemand tegenhouden. Volg je instincten en intuïtie. Die hebben het altijd bij het rechte eind. Projecteer jouw zeggenschap niet langer naar buiten, stop de afhankelijkheidsrelatie en zorg dat je weer zélf achter het stuur komt te zitten.

Alleen vanuit die vrijheid kunnen we de verantwoordelijkheid voor een betere wereld dragen, maar niet door steeds op anderen te vertrouwen waar wij onze vrijheid aan weggeven.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *